معرفی مدیردفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)

نام و نام خانوادگی:
 
 
سمت:
سرپرست دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)
دانشکده پزشکی
مرتبه:
استادیار
 
پست الکترونیکی:
آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشکده پزشکی
تلفن: 57223028-051 - داخلی : 334
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/25
تعداد بازدید:
2579
Powered by DorsaPortal