کمیته توانمند سازی اساتید


هدف:

 

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندی های اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش

 

فعالیت های مورد انتظار:

                                                 

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز

تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها

جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

همکاری با  EDC  درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

اعضای کمیته ی توانمند سازی اساتید

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

خانم دکتر مریم معاون سعیدی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر محمدرضا منصوریان

رئیس محترم کمیته اجرایی آزمون صلاحیت بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر مهدی بصیری مقدم

مدیر محترم مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه

آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

اقای دکتر مجید صادقی مقدم

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

خانم دکتر نجمه قربانی

دانشجوی محترم دکترای آموزش پزشکی

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

آقای مهدی غیاثی

کارشناس محترم امور آموزش دانشکده پزشکی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/15
تعداد بازدید:
1575
Powered by DorsaPortal