کمیته آموزش مجازی

هدف:

فعالیت در راستای رسالتهای آموزشی دانشگاه در جهت توانمندسازی اساتید، آموزش مداوم جامعه پزشکی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان و افزایش بهره وری آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

       فعالیت های مورد انتظار:

نیاز سنجی در ارتباط با موضوعات تخصصی آموزش مجازی

شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی

همکاری در طرح، برنامهریزی دروس و کارگاه های آموزش مجازی

تعیین الویت های برنامه های آموزشی مجازی

توسعه توانایی اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش مجازی

تهیه و انتشار مطالب علمی جهت گسترش روش های بهینه و نوین آموزش مجازی در روش تدریس

نحوه تعامل دفتر توسعه آموزش دانشکده با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

کلیه فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده زیر نظر ریاست دانشکده و در راستای سیاست ها و با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه انجام می پذیرد.

دفتر توسعه آموزش دانشکده موظف به ارسال گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه خواهد بود.

جلسات مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش با دفتر توسعه آموزش بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل خواهد گردید.

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/23
تعداد بازدید:
1546
Powered by DorsaPortal