کمیته مشورتی دانشجویی

اعضای کمیته ی مشورتی - دانشجویی

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

آقای دکتر مجید صادقی مقدم

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

آقای دکتر مهدی بصیری مقدم

مدیر محترم مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

خانم دکتر مریم معاون سعیدی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای محمد یوسفی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

خانم مطهره فاروغی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

آقای احمدرضا عطاردی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

آقای محمد غلامی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

آقای علی معتمدالصنایع

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

آقای سبحان ملکی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/15
تعداد بازدید:
133
Powered by DorsaPortal