کمیته سلامت دیجیتال

اعضای کمیته ی سلامت دیجیتال

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

خانم دکتر مریم معاون سعیدی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر داوود سالارباشی

عضو محترم هیأت علمی گروه بیوشیمی و تغذیه

آقای دکتر حسن شجاعی

مسئول محترم کارگروه توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

آقای دکتر مجید صادقی مقدم

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

خانم دکتر نجمه قربانی

عضو محترم کمیته

خانم اعظم زنگنه

کارشناس محترم HIS بیمارستان علامه بهلول گنابادی

خانم زهرا عجم

کارشناس محترم EDO دانشکده پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/15
تعداد بازدید:
206
Powered by DorsaPortal