اعضاء گروه میکروب شناسی پزشکی

انتشار محتوا: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۵:۴۱ بعد از ظهر

 آقای دکتر جعفر حاجوی

 • تخصص : دانشیار ایمنی شناسی پزشکی
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 8343
 • پست الکترونیک: hajavi.jaf@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


 آقای دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی

 


 آقای دکتر علیرضا محمدزاده

 • تخصص : دانشیار میکروب شناسی
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 8377
 • پست الکترونیک: alm13604@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


 آقای دکتر جلال مردانه

 • تخصص : دانشیار میکروب شناسی
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 8441
 • پست الکترونیک: Jalalmardaneh@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


 آقای دکتر حسین پازوکی

 • تخصص : استادیار انگل‌شناسی پزشکی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 8348
 • پست الکترونیک: Hosseinpazoki11@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


 آقای دکتر ابوالقاسم سیادت پناه

 • تخصص : دانشیار انگل‌شناسی پزشکی
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 8333
 • پست الکترونیک: asiyadpanah@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


 آقای علي قلي زاده فخرآباد

 • تخصص : انگل‌شناسی پزشکی
 • مرتبه علمی : مربی
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی
 • پست الکترونیک: Gholizadeh.a@gmu.ac.ir - Aligholizadeh1997patho@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس