اعضاء گروه میکروب شناسی پزشکی

انتشار محتوا: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۵:۴۱ بعد از ظهر

 آقای دکتر جعفر حاجوی

 • تخصص : دانشیار ایمنی شناسی پزشکی
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 343
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


 آقای دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی

 


 آقای دکتر علیرضا محمدزاده

 


 آقای دکتر جلال مردانه

 


 آقای دکتر حسین پازوکی

 • تخصص : استادیار انگل‌شناسی پزشکی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 348
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


 آقای دکتر ابوالقاسم سیادت پناه

 • تخصص : استادیار انگل‌شناسی پزشکی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 333
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس