اعضای گروه فیزیولوژی

انتشار محتوا: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۹:۵۹ قبل از ظهر

دکتر مریم مقیمیان-مدیرگروه

 • دکتری تخصصی فیزیولوژی
 • مرتبه علمی : استاد
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 8338
 • پست الکترونیک:moghimian.m@gmu.ac.ir
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


دکتر عباسعلی عباس نژاد

 • دکتری تخصصی فیزیولوژی
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 8377
 • پست الکترونیک:Abbasnezhad.Abbasali@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


دکتر زهرا سعادتیان

 • دکتری ژنتیک (phd )
 • مرتبه علمی : استادیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 377
 • پست الکترونیک:z.saadatian@yahoo.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


دکتر نگار شفاعی بجستانی

 • دکترای تخصصی داروسازی / داروسازی بالینی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی 8404
 • پست الکترونیک:Negar.shafaei89@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


دکتر رضا محبتی

 • دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی -
 • پست الکترونیک:Mohebbatir@gmail.com , Mohebbati.r@gmu.ac.ir
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


دکتر ویدا علیخانی

 • دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی
 • پست الکترونیک:vd.alikhani@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس