اعضای گروه علوم تشریح

انتشار محتوا: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۲:۵۵ قبل از ظهر

دکتر شادان نوید

 • دکترای تخصصی (PhD) / علوم تشریحی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی .
 • پست الکترونیک:navideshadan@yahoo.com - navidshadan@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


دکتر ملیحه سلطانی

 • دکترای تخصصی (PhD) / علوم تشریحی
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو هیأت علمی
 • شماره تماس: 05157223028 - داخلی .
 • پست الکترونیک:soltani.m@gmu.ac.ir
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


دکتر جمال مجید پور

 


دکتر سمیرا ایزی

 


طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس