اعضای گروه روانپزشکی و نورولوژی

انتشار محتوا: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۹:۲۶ بعد از ظهر

ردیف

گروه آموزشی

متخصصین هیأت علمی رسمی، پیمانی و تعهد خدمت

متخصصین قرارداد آموزشی و همکار

نام مدیر گروه

۱

روانپزشکی و نورولوژی

دکتر علی اکبری (اعصاب و روان- فلوشیپ سایکوسوماتیک) رزومه

دکتر فرناز شریفی مود(اعصاب و روان)

دکتر محمدرضا سبحانی (مغز و اعصاب) 

دکتر سمانه پرویزی (مغز و اعصاب)

دکتر فرح علیزاده (اعصاب و روان)

 دکتر فرناز شریفی مود(اعصاب و روان)
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس