پیگیری ارتقاء رشته های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جلسه رئیس دانشگاه با دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

انتشار محتوا: ۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۲۳:۵۷ قبل از ظهر
دکتر رضا احمدی در دیدار با دکتر بهروز عطارباشی مقدم، توسعه و ارتقاء رشته های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد را یکی از مهمترین برنامه های این دانشگاه عنوان کرد.
02

رئیس دانشگاه در این جلسه پیگیر جذب دانشجو در مجتمع عالی سلامت بجستان و اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته های دکتری پرستاری و کارشناسی ارشد اتاق عمل برای دانشگاه شد .

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی نیز در این جلسه از مساعدت و همکاری درجهت جذب دانشجو در مجتمع آموزش عالی سلامت بجستان در دفترچه کنکور سال ۱۴۰۳ و نیز ارتقاء رشته های دانشگاه علوم پزشکی گناباد خبر داد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس