رسالت دانشکده

ایجاد شده در ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰:۴۰ قبل از ظهر

بیانیه رسالت

 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تعهد می نماید با توجه به نیازهای منطقه ای، ملی و جهانی سلامت همسو با اسناد ملی مرتبط با آموزش پزشکی عمومی به تربیت دانش آموختگانی توانمند که قادر به پاسخگوئی اجتماعی در محیط پیچیده و پویای نظام سلامت باشند، همت گمارد.

 

چنین رسالتی با تمرکز ما بر:

·        حفظ ارزشهای بنیادین؛

·        رویکرد آموزش مبتنی بر توانمندی؛

·        سند توانمندیهای منتظره از دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی؛

·        همگامی آموزشی با نوآوریهای ارزشآفرین رشته پزشکی؛

·        توجه طولی به اصول اخلاق و حرفهایگری پزشکی؛

·        هدایت در تعیین مسیر شغلی دانشجویان؛

·        حساسیت به توانمندمانی دانش آموختگان؛

·        پاسخگوئی به اولویت های ملی و معضلات بهداشت جهانی؛

 

و با الهام از استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران و رصد استانداردهای نوین و جهانی

آموزش پزشکی محقق خواهد شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس