چشم انداز دانشکده

ایجاد شده در ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۱:۰۲ قبل از ظهر

 چشم انداز

 بر آنیم تا با استفاده از بستر های موجود و ظرفیت نیروی انسانی خلاق، دانشکده ی پزشکی برتر شرق کشور در عرصه های آموزش پاسخگو ، عدالت محور، مبتنی بر شواهد بوده و پیشگام در عرصه های آموزش مجازی، سلامت الکترونیک و فناوری های نوین باشیم . ما بدین طریق در راستای ایجاد دانشکده ای کارآفرین در قالب دانشگاه نسل سوم گام بر خواهیم داشت.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس