ارزش های دانشکده

ایجاد شده در ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۱:۳۲ قبل از ظهر

 ارزش ها

• توجه به ارزش های انسانی - اسلامی و کسب رضایت الهی
• احترام به کرامت انسانی
• تکریم ارباب رجوع
• عدالت محوری
• اخلاق گرایی در نظام مدیریتی و قانون مداری
• شایسته سالاری
• کیفیت گرایی
• تلاش در جهت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی
• دانش محوری و دانش پژوهی
• توسعه و ترویج مفاهیم اخلاق پزشکی
• توسعه و ارتقای اخلاق حرفه ای
• ضرورت احترام به حقوق گیرندگان خدمت 

• بهره وری نیروی انسانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
• تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای جامعه
• ارائه ی آموزش های مهارتی و حرفه ای متناسب با نیازهای جامعه
• پژوهش و نوآوری در عرصه آموزش نوین پزشکی
• الویت دادن به پژوهش های کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه
• علم و فناوری ارزش آفرین

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس