شورای پژوهشی دانشکده

ایجاد شده در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۲:۴۱ بعد از ظهر
# تصویر نام خانوادگی رتبه
1   دکتر جلیل مشاری دانشیار سالمند شناسی
2   دکتر علیرضا محمدزاده استادیار بیوشیمی بالینی
3   دکتر حمیده محمدزاده  
4   دکتر راحله درفشی  
5   دکتر نگار شفاعی  
6   دکتر مریم مقیمیان  
7   دکتر اعظم السادات محمودیان  
8   دکتر مرتضی رستمیان  
9   دکتر صدیقه گوهری  
10   دکتر جمال مجیدپور  
11   دکتر محمد کشتکار  
12   دکتر علیرضا حسینی  
13   دکتر عبدالجواد خواجوی  
14   دکتر ملیحه ضیائی  
15   دکتر راحله محرابی  
16   دکتر داود سالارباشی  
17   دکتر جعفر حاجوی  
18   دکتر علی عالمی  
19   دکتر علی محمد مختاری  
20   دکتر رقیه رحمانی  
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس