مقطع فیزیوپاتولوژی

ایجاد شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۴:۲۱ بعد از ظهر

ورودیهای ۸۹ تا ۹۴

 89

 90

 91

 92

11a

ورودی ۹۵

دروس مقطع فیزیوپاتولوژی ۹۵

 

ترم ۱ فیزیوپاتولوژی

 

 

کورس آموزشی مقدماتی

کورس قلب

کورس ریه 

کورس گوارش

 

 

 ترم ۲ فیزیوپاتولوژی

 

کورس هماتولوژی

کورس روماتولوژی

 کورس غدد  کورس نفرولوژی

 

 گروه بندی دانشجویان

 

 

 

Aresh1

Darh Dars

Tarh doreh1

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس