طرح های پژوهشی

ایجاد شده در ۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۳۶:۵۱ قبل از ظهر

 

 

عنوان طرح

تاریخ تصویب

مجریان

کد کمیته اخلاق

۱

بررسی تاثیر دریافت ویتامین ب ۶ خوراکی بر سطح هموگلوبین و هماتوکریت زنان مبتلا به کم خونی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی شهرستان گناباد در سال ۱۳۹۸

 

۹۸/۴/۱۵

دکتر رقیه رحمانی،

دکتر فرهنگ سلطانی،

 

اسما سالار

 

۲

بررسی شیوع زایمان زودرس و عوامل پزشکی مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به بلوک زایمان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی سال ۹۹-۱۳۹۸

 

۹۸/۴/۲۴

دکتررقیه رحمانی،

زهرا سبزه نوقابی،

 

هانیه گوهری

 

۳

بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان گناباد در نیمه دوم سال ۱۳۹۸

۹۸/۴/۱۳

دکتر نرجس بحری،

 

خدیجه کمالی

 

۴

بررسی فراوانی جهش دلتا۳۲ مربوط به گیرنده کموکاینی ۵CCR در افراد سالم شهرستان گناباد

 

۹۸/۷/۲۰

دکتر جعفر حاجوی،

 

حسین نظامی،

 فائزه تهرانیان،

 

محمدحسین جعفرزاده

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس