کمیته آموزش پاسخگو

ایجاد شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۲:۴۵ قبل از ظهر

اهداف:

·         نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت

·         گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت

·         ارتقای نظام آموزش پزشکی دانشگاه در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه

 

فعالیت های مورد انتظار:

انطباق برنامه های آموزش حوزه سلامت با نیازهای جامعه هدف به خدمات این بخش

تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارایه خدمات سلامت برای اقشار جامعه هدف

ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان با توانمندی های مختلف علمی ،فرهنگی و اجتماعی

بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولوم ها) و پایش آنها در راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه هدف   

ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در راستای استانداردها

قابل دسترس شدن مرکز ارائه خدمات بهداشتی برای مردم که در این مراکز دانشجویان خدمات بهداشتی ارائه می‌دهند

ایجاد و افزایش سواد سلامت در جامعه از طریق همگانی کردن علم

آموزش همگانی جهت پیشگیری از بیماری

توسعه فضاهای آموزش در عرصه جهت دانشجویان

تجهیز مراکز آموزش در عرصه

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس