کمیته سلامت دیجیتال

ایجاد شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۱:۰۲ قبل از ظهر

کمیته سلامت دیجیتال

 هدف:

هدف این کمیته ارتقای روش های آموزش اثربخش، ارتقاء سطح علمی دانشجویان، افزایش آموزش پاسخگو و به صورت کلی بهبود وضعیت سلامت برای هرکسی، در هرجایی با شتاب‌دهی در استفاده از تکنولوژی مناسب در حیطه سلامت دیجیتال است.

فعالیت های مورد انتظار:

توسعه و استفاده از فن آوری های دیجیتال برای بهبود سلامت

شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی

همکاری در توسعه توانایی اساتید و دانشجویان در زمینه سلامت دیجیتال

تعیین الویت های برنامه های سلامت دیجیتال

پیدایش راهکار در دسترس و مقرون به صرفه جهت گسترش روش های بهینه و نوین آموزش دانشجویان و کمک به بیماران

متعهد و درگیرکردن ذی‌نفعان برای پیشرفت در سلامت دیجیتال

بهبود نظارت، ارزیابی، پژوهش و اجرا در سلامت دیجیتال

 

 

اعضای کمیته ی سلامت دیجیتال

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر راحله درفشی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

آقای دکتر داوود سالارباشی

مدیر محترم گروه تغذیه بیوشیمی و صنایع غذایی دانشگاه

آقای دکتر حسن شجاعی

مسئول محترم کارگروه توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

آقای حسن درودی

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

خانم دکتر نجمه قربانی

عضو محترم کمیته

خانم اعظم زنگنه

کارشناس محترم HIS بیمارستان علامه بهلول گنابادی

خانم زهرا عجم

کارشناس محترم EDO دانشکده پزشکی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس