کمیته برنامه ریزی آموزشی

ایجاد شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۷:۵۸ قبل از ظهر

·         هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

·      فعالیت های مورد انتظار:

انطباق محتوی برنامه های درسی با نیازجامعه و وظایف دانشجویان در آینده

بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود

ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی

تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک...

     ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان

ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا

همکاری و پیگیری ارائه طرح درس (lesson plan) و طرح دوره (course plan)

بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی

پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس (نظری و بالینی)

تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...)

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آن ها

مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی در راستای این اهداف با همکاری EDC

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

 

اعضای کمیته ی برنامه ریزی آموزشی

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر راحله درفشی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

آقای حسن درودی

رئیس محترم اداره آموزش دانشکده پزشکی

خانم دکتر مریم مقیمیان

مدیر محترم گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی

آقای دکتر داوود سالارباشی

مدیر محترم گروه تغذیه،بیوشیمی و صنایع غذایی دانشگاه

آقای دکتر جعفر حاجوی

مدیر محترم گروه آموزشی میکروبیولوژی دانشکده پزشکی

آقای دکتر محمد کشتکار

مدیر محترم گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی

آقای دکتر علیرضا حسینی

سرپرست محترم گروه داخلی دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی جاویدی

رئیس بخش اتاق عمل بیمارستان علامه بهلول گنابادی

آقای دکتر جواد صادقی نسب

معاون محترم بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان گناباد

خانم دکتر اعظم السادات محمودیان

رئیس محترم بلوک زایشگاه و مامائی بیمارستان علامه بهلول گنابادی

آقای دکتر سعید محرابی

رئیس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی

خانم دکتر رقیه رحمانی

مدیر محترم گروه مامایی

آقای دکتر مصطفی امیری

سرپرست گروه آموزش عمومی دانشگاه

آقای دکتر جواد باقری

مدیر محترم گروه معارف اسلامی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس