کمیته توانمند سازی اساتید

ایجاد شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۸:۴۲ قبل از ظهر

هدف:

 

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندی های اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش

 

فعالیت های مورد انتظار:

                                                 

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز

تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها

جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

همکاری با  EDC  درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

اعضای کمیته ی توانمند سازی اساتید

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

خانم دکتر راحله درفشی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

آقای دکتر محمدرضا منصوریان

رئیس محترم کمیته اجرایی آزمون صلاحیت بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر موسی سجادی

سرپرست محترم گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای حسن درودی

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

خانم دکتر نجمه قربانی

دانشجوی محترم دکترای آموزش پزشکی

آقای مهدی غیاثی

کارشناس محترم امور آموزش دانشکده پزشکی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس