کمیته پژوهش در آموزش

ایجاد شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۹:۲۲ قبل از ظهر

هدف:

هدف این کمیته ارتقای روش های آموزش اثربخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی می باشد.

فعالیت های مورد انتظار:

برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش

بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش

هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی

مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

اعضای کمیته ی پژوهش

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

خانم دکتر حمیده محمدزاده

دبیر محترم کمیته

خانم دکتر راحله درفشی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر موسی سجادی

سرپرست محترم گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

آقای حسن درودی

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

خانم زهرا سبحانلو

کارشناس محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس