شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده

ایجاد شده در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۳:۰۶ بعد از ظهر
# تصویر نام و نام خانوادگی سمت
1   دکترملیحه ضیائی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی
2   علی معتمدالصنایع دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی
3   محمدرضا مجیدی نوآوری و اختراعات
4   زهرا مشهور فناوری اطلاعات
5   فاطمه زهرا موسوی آموزش
6   هدیه حسینی همایش
7   فهیمه زهرازاده فصلنامه
8   محمد دشتی کارگاه
9   امیرحسین عبادی ترجمه
10   فائزه حسن زاده سایت و سامانه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس