کمیته ارزشیابی

ایجاد شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۷:۰۱ قبل از ظهر

هدف:

ارتقای نظام آموزشی ازطریق ارزشیابی تمام عناصراین نظام اعم درونداد، فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشى وعرضه خدمات تخصصى به جامعه

·      فعالیت های مورد انتظار:

همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونها در دانشکده ها  (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)

مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه، همکاران و خود ارزیابی

مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها، عملکرد، مهارت ها ،بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی و...)

تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی(سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا ،امکانات، تجهیزات، تسهیلات و فعالیت های آموزشی، اجرای و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده، بالین، درمانگاه، بیمارستان)

مشارکت، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت  EDC

همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروهها با نظارت  EDC

گزارش شاخص های آموزشی دانشکده، بیمارستان و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی

نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)

پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون و دانشجویان)

تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آن ها در پایان هر ترم تحصیلی

ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه

اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه

 تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاری  EDC

  ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

 

اعضای کمیته ارزشیابی اساتید

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر راحله درفشی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر جعفر حاجوی

مدیر محترم گروه آموزشی میکروبیولوژی دانشکده پزشکی

آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی

خانم دکتر زهرا سعادتیان

عضو محترم هیأت علمی ژنتیک پزشکی

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

آقای حسن درودی

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

آقای دکتر موسی سجادی

سرپرست محترم گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر علیرضا حسینی

سرپرست محترم گروه داخلی دانشکده پزشکی

آقای حسین اعلمی

کارشناس محترم واحد آموزش بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس