کارگاه ها و برنامه های آموزشی

ایجاد شده در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۰:۰۸ بعد از ظهر

 کارگاه های برگزار شده EDO

ردبف

نام کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

۱

حقوق پزشکی

جناب آقای طاهری

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

۲

ژورنال کلاب آموزشی مؤثر

سرکار خانم دکتر خیرالنساء رمضان زاده

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

۳

سخنرانی ساختارمند

سرکار خانم دکتر خیرالنساء رمضان زاده

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

۴

Digital storytelling

سرکار خانم دکتر آفاق زارعی

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۵

ارزیابی بالینی دانشجو با تاکید بر DOPS و Mini-CEX

سرکار خانم دکتر آفاق زارعی

۱۴۰۰/۰۸/۰۴

۶

یادگیری مبتنی بر حل مساله Problem-based learning (PBL)

سرکار خانم دکتر بتول اقبالی

۱۴۰۰/۰۹/۰۹

۷

انترال تراپی

-

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۸

تفکر نقاد

سرکار خانم صدیقه بادنوا

۱۴۰۱/۰۶/۰۳

۹

کاربرد الگوهای جدید تدریس در آموزش علوم پزشکی

جناب آقای دکتر محمدرضا منصوریان

۱۴۰۱/۰۶/۰۸

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آرشیو کارگاه های برگزار شده ی EDO 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

دانلود فایل

گروه هدف

۱

روش های فعال آموزش

آقای دکتر منصوریان

 مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

۲

روش های جدید ارزشیابی

آقای دکتر منصوریان

مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

۳

پزشکی مبتنی بر شواهد

آقای دکتر خواجوی

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

۴

راهبردهای ادغام در آموزش پزشکی

آقای دکتر مشاری

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

۵

دانش پژوهی

خانم دکتر ضیائی

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه و بالینی

۶

روش های فعال آموزش و روش های ارزشیابی

آقای دکتر منصوریان

 مشاهده

  مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه بالینی

۷

پژوهش در آموزش پزشکی

آقای دکتر بصیری مقدم

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه و بالینی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس