کمیته رابطین آزمون

ایجاد شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰:۲۷ قبل از ظهر

 

هدف:

بهبود شرایط برگزاری آزمون

فعالیت های مورد انتظار:

مسئولیت تکثیر و انتشار سؤالات آزمون های تئوری

فراهم نمودن شرایط محیطی

هماهنگی زمانی

اجرای صحیح آزمون ها در بیمارستان های آموزشی

 

اعضای کمیته ی رابطین آزمون

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر راحله درفشی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای حسن درودی

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

آقای هاشم نقوی

کارشناس محترم امور آموزشی

خانم اکرم جواهری

کارشناس محترم خدمات آموزشی دانشکده پزشکی

خانم بهجت صباغ

کارشناس محترم آموزش بیمارستان علامه بهلول گنابادی

خانم اکرم گنابادی

کارشناس محترم آموزش بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس