کمیته مشورتی دانشجویی

ایجاد شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۹:۵۶ قبل از ظهر

کمیته ی مشورتی - دانشجویی

هدف:

هدف این کمیته بهره گیری از خلاقیت، تجارب و ایده ها ی دانشجویان در زمینه بهبود آموزش و ارزیابی است.

فعالیت های مورد انتظار:

انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی، ارزیابی، رفاهی جهت انتقال به مراتب بالاتر 

رشد و پویایی هرچه بیشتر برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی

تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان  جهت ارتقای کیفی اموزش پزشکی

 

 

اعضای کمیته ی مشورتی - دانشجویی

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر راحله درفشی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

آقای دکتر موسی سجادی

سرپرست محترم گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای حسن درودی

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

آقای محمد یوسفی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

خانم مطهره فاروغی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

آقای احمدرضا عطاردی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

آقای محمد غلامی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

آقای علی معتمدالصنایع

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

آقای سبحان ملکی

عضو محترم کمیته ( دانشجو )

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس