معرفی کارکنان

ایجاد شده در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۱۱:۵۶ بعد از ظهر
نام و نام خانوادگی:علی پورفاطمی
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
سمت:مسئول امور دانش آموختگان و ثبت نام
    و دبیر شورای آموزشی
پست الکترونیک:moben_1391@yahoo.com
شماره تماس:051-57223514-داخلی 122

نام و نام خانوادگی:مریم پولادخای
مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت بازرگانی
سمت:کارشناس امور دانش آموختگان و ثبت نام
پست الکترونیک:
شماره تماس:051-57223514-داخلی 387

نام و نام خانوادگی:مریم اسماعیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
سمت:کارشناس تحصیلات تکمیلی
   و دبیر شورای نقل و انتقالات
پست الکترونیک: takmili.gmu@gmu.ac.ir
شماره تماس:051-57223514-داخلی137

نام و نام خانوادگی:هاشم نقوی مقدم
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سمت:مسئول سیستم آموزشی هم آوا
پست الکترونیک:hnaghavim@gmail.com
شماره تماس:051-57223514-داخلی 124

نام و نام خانوادگی:آقای سید محسن موسوی زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم تربیتی
سمت: مسئول امور بایگانی
پست الکترونیک: mohsen23771366@gmail.com
شماره تماس:051-57223514-داخلی141

نام و نام خانوادگی:مریم خداوردی
مدرک تحصیلی: کارشناس
سمت: مسئول امور کلاس ها و امتحانات
پست الکترونیک:
شماره تماس:051-57223514-داخلی370

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس